Lịch công tác tuần

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 20/5/2019 (16/4/2019 âm lịch)

Chào cờ

7h15  Sân trường  Tất cả viên chức

Dự kỷ niệm 3 năm thành lập ngân hàng MB

16h30 Ngân hàng MB Đ/c Nhặng

Thứ 3 ngày 21/5/2019 (17/4/2019 âm lịch)

 

 

Thứ 4 ngày 22/5/2019 (18/4/2019 âm lịch)

 Tổ chức sinh nhật tháng 5

 15h30

 Hội trường

 Tất cả viên chức

 

Thứ 5 ngày 23/5/2019 (19/4/2019 âm lịch)

 

 

Thứ 6 ngày 24/5/2019 (20/4/2019 âm lịch)

 

Thứ 7 ngày  25/5/2019 (21/4/2019 âm lịch)

 

 

Chủ nhật ngày 12/5/2019 (08/5/2019 âm lịch)