Lịch công tác tuần

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 16/9/2019 (18/8/2019 âm lịch)

Chào cờ

 7h15'  Sân trường  Tất cả viên chức

Thứ 3 ngày 17/9/2019 (19/8/2019 âm lịch)

 Tập huấn sử dụng chữ ký số 8h00  UBND tx Hồng Ngự 

Đ/c Long, Bửu, Khuê 

 

Thứ 4 ngày 18/9/2019 (20/8/2019 âm lịch)

 Kiểm tra an toàn pcc và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh Đồng Tháp

14h00 

Khu vực trường 

Đ/c Nhặng+ P. TCHCQT 

 

Thứ 5 ngày 19/9/2019 (21/8/2019 âm lịch)

Họp xét điều kiện dự thi TN

8h00 Phòng họp

Theo công văn

Thảo luận dự toán NSNN

13h30'  Sở Tài chính

Đ/c Nhặng, Lan dự

Thứ 6 ngày 20/9/2019 (22/8/2019 âm lịch)

 Họp cán bộ chủ chốt, giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng ủy Sở

8h00  Sở Lao động - TB & XH  Đ/c Nhặng 

Thứ 7 ngày  21/9/2019 (23/8/2019 âm lịch)

 

 

Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8/2019 âm lịch)