Lịch công tác tuần

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 15/7/2019 (14/6/2019 âm lịch)

Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện DA "Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN"

8h00 TP. Nha Trang Đ/c Nhặng; Loan; Nguyên

Thứ 3 ngày 16/7/2019 (15/6/2019 âm lịch)

 

 

Thứ 4 ngày 17/7/2019 (16/6/2019 âm lịch)

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 18/7/2019 (17/6/2019 âm lịch)

 

 

Thứ 6 ngày 19/7/2019 (18/6/2019 âm lịch)

 

Thứ 7 ngày  20/7/2019 (19/6/2019 âm lịch)

 

 

Chủ nhật ngày 21/7/2019 (20/6/2019 âm lịch)