Lịch công tác tuần

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 01/06/2020 (10/4 nhuận /2020 âm lịch)

 Chào cờ

 7h05'  Sân trường  Tất cả viên chức

Thứ 3 ngày  02/06/2020 (11/4 nhuận /2020 âm lịch)

 

Thứ 4 ngày  03/06/2020 (12/4 nhuận /2020 âm lịch)

 

 

Thứ 5 ngày 04/06/2020 (13/4 nhuận /2020 âm lịch)

 

Thứ 6 ngày 05/06/2020 (14/4 nhuận /2020 âm lịch)

 

 

Thứ 7 ngày  6/6/2020 (15/4 nhuận /2020 âm lịch)

 

 

Chủ nhật ngày  7/6/2020 (16/4 nhuận /2020 âm lịch)