Tổ chức đi thực tế cho học sinh cuối khóa các lớp Trung cấp nghề khóa 10 và các lớp Trung cấp khóa 01 năm học 2018 – 2019

Thực hiện theo kế hoạch số 213/KH-TCNGDTX ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường TCN – GDTX Hồng Ngự về việc tổ chức đi thực tế cho học sinh cuối khóa các lớp Trung cấp nghề khóa 10 và các lớp Trung cấp khóa 01 năm học 2018 – 2019;

Phòng Công tác học sinh phối hợp với BCH Đoàn trường, các khoa và giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh các lớp Trung cấp nghề khóa 10 đi tham quan thực tế tại Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long – Tam Nông, Đồng Tháp vào ngày 29/5/2019 và các lớp Trung cấp khóa 01 đi tham quan thực tế tại Xí nghiệp Xi măng C8 – Quân khu 9 – Tiền Giang. Thông qua đó học sinh được tham quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Xí nghiệp có liên quan đến ngành nghề mà học sinh được đào tạo từ đó học sinh sẽ hình dung công việc sau khi ra trường.

Bên cạnh đó học sinh được tham quan, trãi nghiệm tại khu du lịch Xẻo Quít, khu di tích Trung ương Cục miền Nam, tham gia các trò chơi dân gian nhằm rèn kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể; tạo không khí vui tươi, phấn khởi để học sinh thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp ra trường.

Một số hình ảnh đi thực tế của học sinh cuối khóa các lớp Trung cấp nghề khóa 10 và các lớp Trung cấp khóa 01.

Phòng Công tác học sinh.