Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số: 23 -KH/ĐTN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Đoàn Trường TCN – GDTX Hồng Ngự cử 02 đoàn viên: Nguyễn Hoàng Kiệt - Bí thư chi đoàn lớp 10DCN3A, Ngô Văn Nhớ - Bí thư chi đoàn lớp 10DCN3B tham gia Hội thi theo Thông báo số 24-TB/ĐTN ngày 10 tháng 10 năm 2018 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Thư viện Tỉnh.

Hội thi là cơ hội để đánh giá năng lực thực tế của đội ngũ Bí thư Chi đoàn, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Thông qua Hội thi, phát huy tính sáng tạo của từng Bí thư Chi đoàn, phát hiện các điển hình Bí thư Chi đoàn xuất sắc trên các lĩnh vực, động viên đội ngũ cán bộ Đoàn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trong toàn Khối.

BCH Đoàn trường TCN - GDTX Hồng Ngự.