Hội nghị "Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với học sinh" năm học 2018 – 2019

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018, Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với học sinh năm học 2018 – 2019. Hội nghị là diễn đàn để học sinh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Trường về những vấn đề liên quan đến công tác học sinh đang học tập tại Trường.

Thông qua buổi đối thoại, Nhà trường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyên vọng của học sinh. Từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết, tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Nội dung đối thoại:
1. Công tác tổ chức quản lý đào tạo;
2. Công tác quản lý học sinh;
3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống;
4. Công tác phục vụ cơ sở vật chất;
5. Công tác thư viện;
6. Hoạt động y tế học đường;
7. Hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên;
8. Hoạt động của bãi giữ xe, căn tin trường.

Các em học sinh được nghe trình bày nhiều vấn đề liên quan tới công tác tổ chức dạy và học, công tác quản lý lề nếp học sinh, về điều kiện cơ sở vật chất nhà trường, các hoạt động đoàn thể, ngoại khóa, … và những giải pháp của học sinh về nâng cao ý thực thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần "Dân chủ - trách nhiệm - hợp tác" nhằm góp ý xây dựng cùng phát triển của Nhà trường và ghi nhận, giải đáp đầy đủ các ý kiến đóng góp của học sinh.

Khoa Tin học - Ngoại ngữ