Nghề Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính

Sau khi hoàn thành chương trình khoá học, học sinh sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức: 

  + Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính.

   + Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính.

   + Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính.

   + Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi.

   + Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay.

   + Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

   + Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi.

   + Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm.

   + Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi.

   + Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính.

   + Bảo dưỡng hệ thống máy tính.

   + Quản lý được mạng LAN nhỏ.