Tham dự Kỳ nghỉ hồng 2019

Thực hiện Kế hoạch số: 30-KH/ĐTN ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc Tổ chức hoạt động Kỳ Nghỉ hồng lần thứ 5 (kỳ nghỉ xanh lần thứ 68).

Ban Chấp hành Đoàn trường cử 04 Đoàn viên của trường tham gia hoạt động Kỳ Nghỉ hồng lần thứ 5 (kỳ nghỉ xanh lần thứ 68) nhằm phát huy vai trò thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm…
Tham dự Kỳ nghỉ hồng 04 đoàn viên hăng hái thăm gia tích cực cùng những đoàn viên thanh niên của khối hoàn thành phần việc Đắp ta – li đường một đoạn đường dài gần Ủy ban nhân dân xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh.

Sau khi đắp ta – li đường giúp cho đoạn đường không bị sụp, sạt lỡ, giúp giữ chắc chắn không bễ, vỡ đường đảm bảo an toàn giao thông cho người dân…

BCH Đoàn trường TCN - GDTX Hồng Ngự.